Dla Pacjenta

Implanty. Uzupełnienie brakujących zębów na miarę XXI wieku    

ImplantCo to są implanty i jak działają? Co zrobić, aby uzupełnić brakujące zęby implantami? Jak długo trwa leczenie implantologiczne? Jakie są przeciwwskazania do zakładania implantów? Na jak długo wystarczają implanty? Problem - brak odpowiedniej ilości kości do założenia implantu. Czy bezpośrednio po usunięciu zęba można założyć implant?


Co to są implanty i jak działają?
Większość ludzi w ciągu życia traci część zębów, a niektórzy nawet wszystkie z różnych powodów. Konsekwencje utraty uzębienia są nieprzyjemne i dotyczą nie tylko estetyki ale także - co oczywiste - efektywności żucia pokarmów. Brak zębów wpływa fatalnie na nasze samopoczucie.

Od dziesięcioleci stomatologia poszukiwała najlepszych metod uzupełniania brakujących zębów. Zbliżoną do ideału jest proteza zamocowana w ustach na stałe, na podobieństwo naturalnych zębów, nie odbiegająca od nich wyglądem. Aby takie uzupełnienie można było wykonać musi być obecna odpowiednia ilość tzw. zębów filarowych. Często jednak takich zębów jest za mało lub brak ich w ogóle. Problem ten rozwiązuje się za pomocą wszczepów (implantów) stomatologicznych.

Implant jest substytutem korzenia brakującego zęba. Oznacza to, że za jego /implantu/ pomocą można stworzyć nowy ząb w miejscu, gdzie go brakuje. Poza odbudową jednego zęba, /czyli założeniem jednej korony/, można odbudowywać także całe grupy zębów i wykonywać mosty, uzupełniając w ten sposób brak nawet wszystkich zębów.

Do wykonania takiej pracy wymagane jest jednak założenie kilku implantów. Nie wszyscy jednak mogą sobie na to pozwolić. Ale i na to jest sposób. W przypadku, kiedy nie ma zębów w żuchwie - wystarczy założyć już 2 implanty, żeby uzyskać wspaniałą stabilność protezy.

Implant wykonany jest z tytanu. Ma kształt walcowatej lub stożkowatej śruby, posiadającej odpowiednio ukształtowany gwint. Tytan jest jedynym materiałem posiadającym zdolność ossteointegracji, czyli trwałego zrostu z tkanką kostną pod obciążeniem, jakim jest uzupełnienie protetyczne. Zrost tytanu z kością możliwy jest dzięki tworzeniu się na tlenkowej powierzchni tytanu normalnych reakcji gojenia tkanki kostnej, takich samych, jakie zachodziłyby w warunkach fizjologicznych, gdyby implantu nie było. Na tym polega tzw. biokompatybilność implantu.

W środku implantu znajduje się gwint wewnętrzny, który służy do połączenia z łącznikiem. Łącznik wystaje już do jamy ustnej, powyżej poziomu dziąsła. Na nim właśnie zostanie wykonana odbudowa profetyczna /korona lub zamocowanie protezy/.

Jeśli chce Pan (Pani) uzupełnić brakujące zęby implantami
Przede wszystkim należy się udać do lekarza, który zajmuje się implantologią. Jak można sprawdzić czy trafiło się na odpowiednią osobę? Lekarz taki powinien mieć certyfikat świadczący o przeszkoleniu w danym systemie implantologicznym. Należy też upewnić się, czy oferowany system implantologiczny posiada polski i międzynarodowe certyfikaty.

Jest to ważne, bowiem zgodnie z prawem tylko takie systemy mogą być oficjalnie używane /podobnie jak inne materiały medyczne, posiadające bezpośredni kontakt z organizmem ludzkim/. Powinni mieć Państwo przedstawione wszystkie możliwości uzupełnienia brakującego zęba (zębów), pokazane „za” i „przeciw” tych metod. Powinni też Państwo również dowiedzieć się dokładnie o kosztach leczenia. W przypadkach postępowania 2-etapowego /około 90% obecnie zakładanych implantów/ koszt całkowity jest rozłożony, zgodnie z przeprowadzanymi etapami leczenia. Oddzielnie za część chirurgiczną /założenie implantu/ i oddzielnie za protetyczną /wykonanie korony/. Musi to być jednak dokładnie ustalone, a obie strony zawierają pisemne porozumienie, czy to w formie umowy na wykonanie usługi, czy też przedstawienia całego planu leczenia i kosztów w karcie implantologicznej.

Jak długo trwa leczenie implantologiczne?
W dotychczas prowadzonym postępowaniu implantologicznym w szczęce górnej, po założeniu implantu, należy odczekać około 4-6 miesięcy, a dopiero po tym czasie wykonać uzupełnienie protetyczne. W szczęce dolnej, czyli żuchwie, charakteryzującej się znacznie większą gęstością, proces ten skrócony jest do 1-3 miesięcy. W obecnej dobie szybkiego rozwoju różnych dziedzin, w tym także implantologii, parametry te ulegają też zmianom. Chodzi tu przede wszystkim o możliwie jak najkrótszy czas chodzenia bez zębów. Przy zaistnieniu odpowiednich warunków, stosując implanty o odpowiedniej budowie i powierzchni, można czas oczekiwania skrócić nawet do zera, czyli tego samego dnia założyć implanty i na nich wykonać uzupełnienie protetyczne /odbudowa natychmiastowa/. Czasami jednak proces rekonstrukcji uzębienia na wszczepach nie jest szybki (trwa do dziewięciu miesięcy) - to ze względu na wysoki odsetek powodzeń sięgający ok. 95 % oraz znakomity wzrost komfortu warto uzbroić się w cierpliwość.

Jakie są przeciwskazania do zakładania implantów?
Implanty znacznie gorzej wgajają się u osób palących nałogowo papierosy. Palacz, myśląc o implantach, powinien zerwać z nałogiem i po ok. 6 miesiącach zgłosić się do lekarza na konsultację i podjęcie decyzji o zabiegu. Poza tym istnieją stany chorobowe, w których postępowanie implantologiczne musi być odpowiednio prowadzone. Należą do nich m.in. cukrzyca, choroby układu krążenia, osteoporoza, choroby stawów. O tym jednak, czy w tych przypadkach można założyć implanty, decyduje lekarz na podstawie odpowiednich badań, a także przygotowania pacjenta i właściwej opieki przed i po zabiegu.

Na jak długo wystarczają implanty?
Pierwsze 4 implanty tytanowe założył w 1965 roku twórca współczesnej implantologii - szwedzki uczony prof. Per-lngvar Branemark. Implanty te trzymają się do dzisiaj, spełniając znakomicie swoją funkcję. Tak więc w przypadku prawidłowego wykonania wszystkich etapów pracy - można powiedzieć, że są one dożywotnie. Oczywiście - wymaga to od pacjenta starannej higieny jamy ustnej i okresowych kontroli /najrzadziej 1 raz w roku/, a od lekarza starannego zaplanowania i przeprowadzenia całego postępowania leczniczego.
Nawet gdy zdarzy się, że implant wypadnie - to po odpowiednim czasie wygojenia tkanek, zostaje założony nowy implant i wykonane na nim uzupełnienie protetyczne. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Liczba powodzeń w leczeniu systemem stosowanym w naszej klinice wynosi ok. 95,5 %.

Problem stanowi brak odpowiedniej ilości kości do założenia implantu
W takim przypadku po wykonaniu badania pantomograficznego oraz radiowizjograficznego szczęk określamy wysokość i szerokość tkanki kostnej w miejscach przewidzianych do implantacji. Badania takie wykonujemy u nas w klinice. Czasami konieczne jest jednak skierowanie na badanie tomograficzne szczęk. W przypadku braku kości można wykonać zabieg Sterowanej Regeneracji Kości. Polega on na uzupełnieniu brakującej tkanki kostnej za pomocą specjalnego materiału kościotwórczego, który często miesza się z przeszczepem kości własnej pacjenta. Najnowsza metoda regeneracji kości polega na dodaniu do tych materiałów preparatu masy płytkowej z krwi pobranej od pacjenta i specjalnie spreparowanej. Dzięki temu proces regeneracji kości przebiega znacznie szybciej i z o wiele lepszym efektem. Po powiększeniu tkanki kostnej /ok. 4-6 mies./ następuje zabieg implantacji. Najczęściej jednak powiększenie kości odbywa się jednocześnie z założeniem implantu. O tym jednak, czy można taki zabieg wykonać, decyduje lekarz po wnikliwej analizie danego przypadku.

Czy bezpośrednio po usunięciu zęba można założyć implant?
Tak, ale... Muszą istnieć odpowiednie warunki anatomiczne i tkankowe /jakość kości/, ażeby można było od razu po usunięciu zęba założyć implant i na nim, tego samego dnia, odbudować koronę. Decyzję co do takiego leczenia może podjąć tylko doświadczony lekarz, zajmujący się na co dzień implantologią, który w fachowy sposób oceni warunki do tego typu zabiegu. Również pacjent musi być odpowiednio poinstruowany, jak zachowywać się w tym przypadku. Dotychczasowe doświadczenia wiodących światowych ośrodków implantologicznych, a także nasze obserwacje pozwalają na polecanie tego typu rozwiązań. Jednak przypominamy jeszcze raz, że nie we wszystkich przypadkach jest to możliwe. Ostateczną decyzję podjąć można tylko po bardzo wnikliwej analizie danego przypadku.

Implantów nie należy się bać. Założenie ich zwykle nie powoduje więcej problemów niż usunięcie zęba. W naszej Klinice stomatologicznej możecie Państwo zasięgnąć opinii fachowców i przy ich pomocy podjąć właściwą decyzję odnośnie metody leczenia. Każdemu pacjentowi jesteśmy w stanie zaproponować kilka rozwiązań i pomóc w wyborze tego najlepszego.

Gwarantujemy bezbolesność w trakcie zabiegów implantacji!