Koferdam

Koferdam jest cienkim arkuszem naturalnej gumy lateksowej lub bezlateksowej, który izoluje leczony ząb, zapewniając pełną aseptyczność i chroniąc Pacjenta przed absorpcją środków dezynfekujących kanał. Nie trzeba także stosować wałeczków ligniny do osuszenia pola wokół leczonej powierzchni, co zwiększa komfort Pacjenta.