Raty krok po kroku

1. Poinformuj recepcję, że chciałbyś skorzystać z możliwości  rozłożenia płatności za leczenie na raty. Sam zdecydujesz, czy  kredyt obejmie całość leczenia, czy tylko jego część
2. Warunkiem skorzystania z rat jest przedstawienie:
– dla zatrudnionych na umowę o pracę:

 • oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu i kwocie dochodu lub
 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto lub aktualny pasek płacowy
 • pobierz wzór zaświadczenia

– dla rencistów i emerytów:

 • oryginał zaświadczenia z ZUS/KRUS o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego lub
 • decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego lub decyzja o waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego lub
 • jeden z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego lub
 • jeden z 3 ostatnich wyciągów bankowych lub przekazów pocztowych potwierdzający wpływ na konto świadczenia emerytalno-rentowego,

– dla samozatrudnionych:
a) Zasady ogólne:

 • oryginał zestawienia (wydruk) z podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów firmy lub
 • dowody potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US z okresu ostatnich 3 kolejnych miesięcy.

b) Ryczałt

 • Ewidencja Przychodów lub dokument zawierający obliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz dowody potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US z zakresu ostatnich 3 kolejnych miesięcy.

c) Karta podatkowa

 • deklaracje VAT-7, VAT -7K lub Rejestr sprzedaży VAT oraz dowody wpłat podatku VAT z okresu ostatnich 3 kolejnych miesięcy

3. Nasze recepcjonistki wspólnie z Tobą wypełnią elektroniczny formularz, który zostanie przesłany do banku.
4. Przed podjęciem decyzji otrzymasz dokładną symulację spłat, zobaczysz kwotę raty przy danej liczbie miesięcy.
Oprocentowanie wynosi nie więcej niż 1%.
5. Bank wyda zgodę na kredyt w ciągu maksymalnie 20 minut.
6. Przygotowujemy umowę, po jej podpisaniu od razu możesz rozpocząć leczenie.